Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er blevet et tiltagende problem i erkendelse af, at denne svampevækst kan udgøre en sundhedsrisiko. De mange typer af skimmelsvamp, sammenholdt med den forskellighed mennesker er disponeret for, ved udvæksling af skimmelsvampallergi, gør problemet meget komplekst.

Skimmelsvampe opstår ofte i områder, hvor der kan opstå kondens og kan således forekomme synlig på overflader og skjult i hulrum. Uanset hvor de findes og hvor godt de er tildækket, kan de udgøre et problem, da svampesporene er luftbårne. Mieritz Consulting kan foretage en gennemgang af bygningen, med henblik på at afdække områder, hvor der kan være risiko for skimmelvækst. Ved synlige vækstområder kan der udtages aftryk til analyse for artsbestemmelse.
Prisen på et aftryk og en analyse udgør mellem 4.000 – 5.000 kr.

Priser:
Sager af denne art afregnes efter anvendt tid med en timebetaling på kr. 650,- + moms.
Der kan afgives et overslag/tilbud, før sagen påbegyndes.

Få et tilbud