Nyopførelser – private

De fleste privatboliger, der er blevet opført i de senere år efter finanskrisen, er bygget af typehusfirmaer. Typehusfirmaer har typisk standardkontrakter, der kan variere meget i opbygning og indhold. Typehusfirmaernes tilbud type omfatter ikke arbejder uden for sokler. Der tages stort set altid forbehold for jordbundens beskaffenhed. Betalingsbetingelser og garantier m.m. varierer meget.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at en bygherre indgår en aftale med en bygherrerådgiver, evt i samarbejde med en advokat, til at gennemgå krontraktforhold, medvirke til prissætning af arbejder, der ikke er indeholdt i tilbud, samt løbende under opførelsen, at sikre kvaliteten og sikre, at leverancer er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Endvidere gennemfører tilsynet i samarbejde med køber en afleveringsforretning med typehusfirmaet. Opstår der en tvist under arbejdet vil denne ligeledes blive behandlet af bygherrens rådgiver.

Ved tilbygning og/eller renovering kan tilsvarende aftale indgås.

Ved opførelse af individuelt byggeri, kan der naturligvis indgås en tilsvarende aftale.

Priser:
Ved oplysning om bygningens placering, valg af typehusfirma eller ved individuelt byggeri, afgives tilbud.

Få et tilbud