Ingeniørarbejde

Mieritz Consulting kan tilbyde ingeniørarbejder i forbindelse med nye projekter.
Da firmaet ligeledes udfører arkitektarbejder kan der således blive tale om en totalrådgivning.

Ingeniørarbejder:
Rådgivning inden for jord, beton, afløbsinstallationer og drænarbejder. Bærende konstruktioner, herunder fundering, tag- og vægkonstruktioner, energimæssige forhold, energibesparende forslag samt Kalkulationer af alle bygningsarbejder.
Udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud, licitation. Udarbejdelse af byggeandragender, samt indhentning af byggetilladelse.

Priser:
Som udgangspunkt afregnes der kr. 650,- + moms.
Vedr. projekter omfattende projektarbejder, byggeandragende, udbud og tilsyn afgives tilbud.

Få et tilbud