Ejer-/ andelsboliger

Ejer- og andelsboligforeninger mangler alt for ofte et overblik over bygningernes tilstand. Administrationsselskaberne er således ude af stand til at udarbejde et driftregnskab, der rækker 10 år frem, hvilket er nødvendigt, for i tide at kunne imødegå ofte meget udgiftkrævende renoveringsarbejder.

Mieritz Consulting har udarbejdet et koncept til udarbejdelse af en tilstandsvurdering og en vedligeholdelsesplan, der rækker 10 år frem. Skader kapitaliseres, restlevetider vurderes og løbende vedligeholdelser prissættes og indplaceres i et 10 års budget, som udleveres til forningens administrator.

Koncepter er anvendt igennem en del år på adskillige boligforeninger og ejerforeninger med et rigtig godt resultat.

Priser:
Pris afhænger naturligvis af foreningens størrelse, placering, alder og vedligehold.
Tilbud afgives ved oplysninger i henhold til BBR samt ved en besigtigelse af bygningernes tilstand.

Få et tilbud