Arkitektarbejder

Mieritz Consulting kan tilbyde nedennævnte arkitektarbejder i forbindelse med nye projekter.
Da firmaet ligeledes udfører ingeniørarbejder, kan der således blive tale om en totalrådgivning.

Arkitektarbejder:

  • Udarbejdelse af projektforslag inkl. kalkulation.
  • Udarbejdelse af detailprojekt.
  • Udarbejdelse af projektmateriale for udbud samt indhentning af tilbudspriser.
  • Udarbejdelse af byggeandragender, indhentning af byggetilladelse.

Priser:
Som udgangspunkt afregnes der kr. 650,- + moms.
Vedr. projekter omfattende projektarbejder, byggeandragende, udbud og tilsyn afgives tilbud.

Få et tilbud