Anden rådgivning

Såfremt den angivne oversigt over fagområder ikke kan benyttes, kan her angives, hvilket behov og hvilken sagstype sagen omhandler.
Sagstypen skal have relation til ingeniør- eller arkitektarbejder, forsikring, skadedyr, svampe eller forurening.

Få et tilbud